Easy Med 

Kontakt

jeżeli chcesz dołączyć do inicjatywy - zostać partnerem/członkiem zespołu projektowego Enactus - Skontaktuj się z nami.

Lider Projektu Enactus: kradziszewski@hotmail.com