"Naszym celem musi być wyzwolenie się… poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury. "
Albert Einstein

Partnerzy Strategiczni

Fundacja Małych Serc

Chcesz zostać naszym partnerem?

Napisz do nas: kontakt@enactus.pw.edu.pl

Partnerzy Merytoryczni

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Prosoma

ForManWay

IQ Pharma

Rażeni Piorunem

Przyjaciele

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej

Warszawskie Otrzęsiny

Enactus SGGW

Enactus SGH

Enactus UW

Programy Ambasadorskie

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Global Management Challenge Poland