Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi
i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele

i osiągają je, pokolenie za pokoleniem

Enactus Politechnika Warszawska